Filterpersen

Filterperswerken worden onder andere uitgevoerd bij bedrijven die eigen nutsvoorzieningen verzorgen. Een van deze nutsvoorzieningen is de zuivering van afvalwaters. In de biologische zuiveringsstap wordt de in het water opgeloste verontreiniging bacterieel afgebroken. Dit resulteert in een aangroei van bacteriële massa, m.a.w. er wordt slib geproduceerd. Het teveel aan slib wordt volgens behoefte uit het systeem gehaald en geconcentreerd door flotatie, waarna het onder druk van 15 bar tot een stabiel en steekvast eindproduct ontwaterd wordt. De gehele installatie is opgesteld op een verhard terrein met de nodige wettelijke voorzieningen voor opvang van eventuele lekvloeistoffen.

Filterpersen 1
Total Ertvelde 1
ecosol logo
envi-logo-200
logo-crommen-200