Luchtinjectie

Het injecteren van perslucht is een on-site techniek waarbij lucht wordt geïnjecteerd onder de grondwaterspiegel. Door deze luchtinjectie wordt het water verrijkt met zuurstof en wordt de biologische afbraak gestimuleerd. Tevens is er een vervluchtiging van de verontreinigingen. Vervluchtigde verbindingen die in de onverzadigde zone terechtkomen moeten door middel van bodemluchtextractie worden verwijderd. De onttrokken lucht moet ook gezuiverd worden. De lucht wordt geïnjecteerd met behulp van compressoren met drukvaten waarbij de injectiedruk afhangt van de diepte onder de grondwaterspiegel en de doorlatendheid van de bodem.

Luchtinjectie 1

Luchtinjectie 3
ecosol logo
envi-logo-200
logo-crommen-200