Grondwatersanering

De verontreiniging van grondwater is een ernstig probleem dat tot grote financiële gevolgen kan leiden. Reeds kleine lekkages van chemicaliën of brandstoffen kunnen de verontreiniging van watervoerende bodemlagen veroorzaken. Sinds kort is in Vlaanderen het opruimen van bodemverontreiniging wettelijk geregeld. Detectie in een vroeg stadium en de keuze van correcte en aangepaste saneringsmiddelen zijn essentieel om de financiële kost te beperken.

Het zuiveren van het verontreinigde grondwater gebeurd door het onttrekken van het grondwater (pump and treat) door middel van onttrekkingsfilters geschikt voor vacuümonttrekkingsfilters. Het onttrokken grondwater wordt over een grondwaterzuiveringsinstallatie gevoerd en geloosd op de riolering.

Grondwatersaneringen 1
Grondwatersaneringen 4
ecosol logo
envi-logo-200
logo-crommen-200