Drijflaagverwijdering

Het is aangewezen om in een eerste fase de drijflaag zoveel mogelijk te verwijderen, omdat deze anders als een voortdurende bron van verontreiniging actief blijft en de saneringsduur negatief beïnvloedt. Bovendien zullen natuurlijke of gedwongen schommelingen van de grondwaterstand een versmering van het product in de grenszone veroorzaken, wat de behandeling achteraf langer en duurder maakt. Om de verwijdering van een drijflaag te bekomen wordt met een open bemaling gewerkt of via een aangepaste onttrekkingsbron waarin een skimapparaat aangebracht wordt.

Drijflaagverwijdering 1
Drijflaagverwijdering 2
ecosol logo
envi-logo-200
logo-crommen-200