Bodemluchtextractie

Bij extractie van de contaminant uit de bodem wordt lucht of water als extractiemiddel aangewend, al naargelang de stofeigenschappen. Voor bodemluchtextractie is een ondergronds aangelegd collectorsysteem geplaatst, bij voorkeur met een afgedekte oppervlakte om zo weinig mogelijk atmosferische lucht aan te zuigen. De efficiëntie kan verhoogd worden door het inblazen van lucht onder de verontreinigde grondwaterlaag. Hier dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met ongewenst optreden van lekkage naar de omgeving. Bij grondwaterextractie is het grondwater het transportmiddel om de contaminant boven de grond te brengen. Afhankelijk van de contouren van de verontreinigde vlek zullen één of meerdere strategisch geplaatste onttrekkingsbronnen ingezet worden.

Bodemluchtextractie 1
Bodemluchtextractie 2
ecosol logo
envi-logo-200
logo-crommen-200