Welkom bij ENVI milieutechnieken

Envi Milieutechnieken is in 1989 van start gegaan met als belangrijkste doelstelling een schoner milieu.
Envi richt zich voornamelijk op de sanering van verontreinigde industrieën.
Olieslibs en bodemverontreinigingen saneren behoort dan ook tot ons dagelijks werk.  

Waar mogelijk wordt de verontreinigde afval weer omgezet in een weer bruikbare stof.
Een gedegen studie en onderzoek gaan vooraf om een zo geschikt mogelijk advies uit te brengen omtrent het te saneren project.
Envi is echter ook direct inzetbaar bij eventuele calamiteiten.

 dreamstimeextralarge 17968288
ecosol logo
envi-logo-200
logo-crommen-200